Rivea lyhyesti

Rivea Interactive tarjoaa ratkaisuja yritysten, organisaatioiden ja kolmannen sektorin sisäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Rivean tuotevalikoimaan kuuluu Interactive Presenter- yleisöpalautejärjestelmä, joka mahdollistaa keskustelevan ja osallistuttavan esittämistyylin erilaisissa tapahtumissa. Asiakkaan toiveiden mukaisesti voidaan luoda yksilöllinen ja räätälöity esityskokonaisuus.

Interactive presenter-järjestelmän avulla yleisön mielipiteet saadaan selville reaaliaikaisesti ja vaivattomasti. Järjestelmä on käyttökelpoinen konferensseissa, koulutuksissa, yhtiökokouksissa, kunnallisvaltuustoissa ja erilaisessa viihdekäytössä. Lisäksi se soveltuu riskianalyysi- ja strategiatyökaluksi.

Palveluksessanne

Rivea Interactive tarjoaa myös markkinointitutkimuksia ja asiakastyytyväisyyskyselyjä yrityksille. Yrityskohtaisesti räätälöidyt tutkimukset ja kyselyt toteutuvat nopeasti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Pyrimme edistämään asiakkaidemme oppimista ja jatkuvaa kehittymistä tarjoamalla heille tehokkaampia vuorovaikutusmenetelmiä. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa meille sitä, että järjestelmä voidaan sopeuttaa asiakkaan omiin tarpeisiin ja tarvittava esityskokonaisuus voidaan luoda yksilöllisesti asiakkaan toiveiden mukaisesti. Asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa oppimiseen ja osallistumiseen kannustavilla menetelmillä.