Yritykset ja organisaatiot

Interactive Presenter -järjestelmä mahdollistaa nopean päätöksenteon ja palautteenkeruun yrityksen sisällä. Järjestelmä edistää keskustelua ja toimii päätöksenteon työkaluna. Sitä voi käyttää myös strategiatyökaluna ja riskienhallinnassa.

  • Kokoukset ja yhtiökokoukset
  • Palaverit
  • Tyytyväisyyskyselyt