Koulutus

Interactive presenter-järjestelmä on tehokas oppimisen auttamisen työväline, joka mahdollistaa keskustelun luennoitsijan ja opiskelijoiden välillä. Järjestelmä lisää opiskelijoiden kiinnostusta luentoa kohtaan ja osallistuttaa opiskelijoita, jolloin opetettavat asiat on helpompi sisäistää. Ohjelmiston avulla voi järjestää helposti tenttejä ja pistokokeita.

Koulutus

Järjestelmä on käytössä useissa yliopistoissa:

  • Harvard Medical School
  • Surrey University
  • Kings College
  • Turun yliopiston lääketieteellinen tdk
  • Oulun yliopisto
  • Helsingin yliopiston farmasian laitos